................................MO ČRS HORNÍ PLANÁ...........................

Rybářský kroužek

Závěrečné zkoušky

 

V pondělí 20. března 2023 v Kicu od 15:30.

Sraz před cukrárnou v 15:25.

Budeme zkoušet poznávačku ryb, rostlin a živočichů

a bude i praktická zkouška - příprava prutu na plavanou nebo na položenou.

TEST 1


11.

Co je to plankton?

 

a)

drobné vodní organismy vznášející se ve vodním sloupci

b)

vodní organismy s mohutným aktivním pohybem

c)

preparát urychlující výtěr ryb

12.

Který z uvedených orgánů kapr nemá?

 

a)

žaludek

b)

hltan

c)

jícen

13.

Co je to trdliště?

 

a)

místo přirozeného rozmnožování ryb

b)

stanoviště ryb v zimním období

c)

sádka využívaná k odchovu lososovitých ryb

14.

Pokud je ryba uložena do vezírku:

 

a)

Tak je to ryby ponechaná

b)

Tak dokud ji rybář nenapíše do povolenky, nebere se jako úlovek

c)

Nemusí mít míru, pokud ji rybář pustí

15.

Čím jsou chráněny žábry před poškozením?

 

a)

skřelemi

b)

šupinami

c)

kůží

16.

Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky?

 

a)

karas obecný

b)

ouklej obecná

c)

lín obecný

17.

Které z následujících ryb pečují o své jikry i po výtěru?

 

a)

sumec velký, sumeček americký

b)

lipan podhorní, siven americký

c)

kapr obecný, karas obecný

18.

Která naše ryba patří do čeledi treskovitých?

 

a)

sumeček americký

b)

mník jednovousý

c)

sekavec horský

19.

Která naše ryba nemá šupiny vůbec vyvinuté?

 

a)

mník jednovousý

b)

vranka obecná

c)

slunečnice pestrá

20.

U které naší kaprovité ryby je červená barva většiny ploutví jedním z důležitých rozpoznávacích znaků?

 

a)

jelec jesen

b)

perlín ostrobřichý

c)

plotice obecná

21.

Zvětšením objemu plynů v plynovém měchýři ryba?

 

a)

stoupá

b)

klesá

c)

vyráží prudce vpřed

22.

Která z uvedených ryb se při vyhledávání potravy orientuje především zrakem?

 

a)

sumec velký

b)

mník jednovousý

c)

štika obecná

23.

Na čem nejvíce záleží doba tření kaprovitých ryb?

 

a)

na obsahu kyslíku ve vodě

b)

na množství potravy

c)

na teplotě vody

 

24.

Jak se měří délka ryb?

 

a)

od hlavy k vykrojení ocasní ploutve

b)

od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve

c)

od žaberního oblouku k nejzazšímu konci ocasní ploutve

25.

Lov přívlačí je

 

a)

lov při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

b)

lov na umělou mušku

c)

lov při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován

26.

Označování krmných míst na revírech JčúS je:

 

a)

zakázáno

b)

povoleno pouze tyčovou bójkou o délce plováku minimálně 150cm

c)

povoleno pouze za použití polystyrenové kostky červené barvy o rozměrevh 20x20x20 cm

27.

Karase stříbřitého

 

a)

Můžeme ulovit více než 7kg za den

b)

Musíme pustit zpět, pokud nedosáhne délky 25cm

c)

Raději nevracíme do revíru

28.

Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

 

a)

1

b)

2

c)

neomezeně

29.

Musí mít osoba provádějící lov u sebe vyprošťovač háčků?

 

a)

ne

b)

pouze na údolních nádržích

c)

ano

30.

V jaké minimální vzdálenosti od sebe musí být rybáři při lovu na položenou?

 

a)

3 m

b)

5 m

c)

8 m

31.

Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

 

a)

tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem

b)

lov na moři

c)

lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

32.

Co je to nástraha?

 

a)

přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme

b)

přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb

c)

přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví

33.

Kdy je v pstruhových rybářských revírech povolen lov přívlačí?

 

a)

od 16. dubna do 31. srpna

b)

od 16. dubna do 30. listopadu

c)

od 16. června do 31. srpna

34.

Co je to návnada?

 

a)

přirozená potrava, kterou dopravujeme do vody a lákáme jí ryby k místu, kde lovíme

b)

přirozená potrava nebo její napodobenina, opatřená jedním nebo více háčky, určená k lovu ryb

c)

přirozená potrava, kterou si ryba sama v revíru uloví

35.

Pevně přivázaný háček ke krmítku ( srkačka )

 

a)

Je zakázána

b)

Je povolena na tekoucích vodách

c)

Je povolen pouze jeden návazec

 


 

36.

Pokud zaseknu rybu před koncem denního lovu

 

a)

Mohu je ještě zdolat i po stanoveném čase

b)

Musím návazec uříznout

c)

Pokud se blíží čas konce denního lovu, rybu nezasekávám

37.

Co musí rybář udělat s ulovenou rybou, která je hájena nebo nedosahuje nejmenší stanovené míry?

 

a)

vyndá jí háček, zapíše jí  a vhodí ji zpět do vody

b)

musí jí šetrně vrátit zpět do rybářského revíru, v němž byla ulovena

c)

ponechá si ji, protože by stejně uhynula

38.

Kolik kusů ušlechtilých ryb si může rybář ponechat v jednom dni na mimopstruhových revírech?

 

a)

2 ks

b)

max. 2 kusy, pokud při ulovení první ušlechtilé ryby nebyla již překročena hmotnost 7 kg

c)

neomezeně

39.

Kolikrát týdně mohu lovit čeřínkováním nástražní rybky na mimopstruhovém revíru?

 

a)

3 x

b)

4 x

c)

neomezeně

40.

Povolenku s vyplněnou evidencí docházek a úlovků je nutno odevzdat organizaci, která povolenku vydala

 

a)

do 15 dnů po skončení platnosti povolenky

b)

do 31. 12.

c)

do 15. 1. příštího roku

41.

Okoun říční je v revírech JčUS hájen:

 

a)

od 1. ledna do 15. června

b)

od 16. března do 15. června

c)

od 1. září do 15. dubna

42.

Lín obecný je v rybářském revíru hájen?

 

a)

Nemá dobu hájení

b)

od 16. března do 15. června

c)

od 1. září do 30. listopadu

43.

Ulovenou a ponechanou rybu

 

a)

Mohu u vody očistit a zbavit vnitřností

b)

Smím u vody pouze porcovat

c)

Nesmím u vody usmrtit

44.

Při lovu ryb udicí je osoba provádějící lov povinna mít u sebe a na požádání oprávněné osoby (rybářská stráž, hospodář, Policie ČR) předložit

 

a)

rybářský lístek, povolenku k lovu

b)

povolenku k lovu, členskou legitimaci

c)

rybářský lístek, členskou legitimaci

45.

Co je to vezírek?

 

a)

Zařízení k uchování ryb. Zpravidla síť s kruhy, nebo sak ze speciální tkaniny

b)

Bedna na uchování nástražních rybiček

c)

Sklenice na žížaly

46.

Pokud si osoba provádějící lov přisvojila v jednom dni rybu, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg 

 

a)

může pokračovat v lovu na jiném revíru

b)

může pokračovat v lovu, ale všechny další ulovené ryby je nutné vrátit zpět do vody

c)

jejím přisvojením denní lov končí

 


 

47.

Za nástražní rybky nemohou být použity ryby

 

a)

lososovité, úhoř, ušlechtilé ryby a chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry

b)

lososovité, pokud nedosahují nejmenší lovné míry a ryby sekavcovité

c)

nedosahující lovné míry a chráněné druhy podle zvláštních předpisů

48.

Nejmenší zákonná lovná míra sumce velkého je?

 

a)

70 cm na mimopstruhových revírech, na pstruhových revírech míru nemá

b)

70 cm na všech rybářských revírech

c)

65 cm na všech rybářských revírech

49.

Ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace je člen Svazu povinen neprodleně hlásit

 

a)

výboru MO, jíž je členem

b)

Radě ČRS

c)

Ministerstvo zemědělství ČR

50.

Lov ryb pod ledem ( na dírkách ) na rybářských revírech

 

a)

Je povolen pouze pokud má led 20cm

b)

Je zakázán

c)

Je povolen pouze u kraje, kde je hloubka do 1,5 metru

51.

Pravidelný peněžní příspěvek (členská známka) je člen povinen zaplatit do

 

a)

do konce dubna příslušného roku

b)

do 15. ledna příslušného roku

c)

do konce ledna příslušného roku

52.

Zařízení k uchování nástražních rybiček (haltýř)

 

a)

Nesmí v žádném rozměru přesáhnout 50cm

b)

Nesmí být z plechu

c)

Není vůbec povoleno

53.

Lov ryb v rybářských revírech pomocí harpuny je

 

a)

zakázán

b)

povolen pouze potápěči, který je držitelem platného rybářského lístku a povolenky k rybolovu

c)

povolen pouze na základě souhlasu uživatele rybářského revíru

54.

Rybářská stráž je oprávněna

 

a)

kontrolovat osobám lovícím ryby nebo vodní organismy obsah rybářské loďky, rybářské náčiní, a zařízení k uchování ryb, včetně úlovků

b)

zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovu ryb a zjišťovat jejich totožnost pouze v případě přítomnosti příslušníka Policie ČR

c)

zadržovat osoby, které se pohybují v těsné blízkosti rybářských revírů a v případě podezření z neoprávněného lovu ryb zjišťovat jejich totožnost

55.

Může rybářská stráž zadržet povolenku k lovu ryb?

 

a)

může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

b)

může, jde-li o osobu, která se dopustila porušení povinnosti stanovené zákonem o rybářství nebo prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství nebo Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, ale pouze v přítomnosti Policie ČR

c)

nemůže

56.

Za nástražní rybky nemohou být použity ryby

 

a)

lososovité, úhoř, ušlechtilé ryby a chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry

b)

lososovité, pokud nedosahují nejmenší lovné míry a ryby sekavcovité

c)

nedosahující lovné míry a chráněné druhy podle zvláštních předpisů

57.

Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

 

a)

nemá stanovenu dobu hájení

b)

od 1. ledna do 30. září

c)

od 1. listopadu do 31. ledna

58.

Nejmenší zákonná lovná délka štiky obecné na revírech JčUS  je?

 

a)

45 cm

b)

55 cm

c)

60 cm

 


 

 

 

 

 

.

POZNÁVAČKA ŽIVOČICHOVÉ

SAVCI

Bobr evropský

Norek americký

Vydra říční

Ondatra pižmová

 

PTÁCI

Potápka roháč

Kormorán velký

Volavka popelavá

Volavka bílá

Čáp černý

Čáp bílý

Husa velká

Kachna divoká

Racek chechtavý

Ledňáček říční

 

PLAZI

Zmije obecná

Užovka obojková

 

OBOJŽIVELNÍCI

Skokan hnědý

Skokan zelený

Rosnička zelená

Čolek obecný

Mlok skvrnitý

 

HMYZ

Vážka ploská

Šídlo modré

Jepice obecná

Potápník vroubený

 

RAKOVCI

Rak kamenáč

Rak říční

 

OSTATNÍ

Vodouch stříbřitý

Blešivec obecný

Buchanka obecná

Hrotnatka obecná ( perloočko )

Chobotnatka rybí

Kapřivec plochý

 

PLŽI

Plovatka bahenní

 

MLŽI

Perlorodka říční

Škeble rybničná

 

POZNÁVAČKA ROSTLIN

Stulík žlutý

Šípatka střelolistá

Vodní mor kanadský

Rdest kadeřavý

Rdest vzplývavý

Kosatec žlutý

Orobinec širokolistý

Rákos obecný

Růžkatec ostnitý

Blatouch bahenní

Lakušník vzplývavý

Rdesno obojživelné

Vrba jíva

Olše lepkavá

 

POZNÁVAČKA RYB

Třída RYBY

podtřída: Chrupavčití

řád: Jeseteři

čeleď: Jeseterovití

Jeseter malý

 

podtřída: Kostnatí

řád: Lososotvaří

čeleď: lososovití

Losos obecný

Pstruh obecný f. potoční

Pstruh duhový

Siven americký

čeleď: síhovití

Síh maréna

Síh peleď

čeleď: lipanovití

Lipan podhorní

 

řád: Štikotvární

čeleď: štikovití

Štika obecná

 

řád: Máloostní

čeleď: kaprovití

Kapr obecný

Lín obecný

Plotice obecná

Perlín ostrobřichý

Jelec tloušť

Jelec proudník

Cejn velký

Cejnek malý

Podoustev říční

Ostroretka stěhovavá

Parma obecná

Bolen dravý

Ouklej obecná

Karas obecný

Hrouzek obecný

Střevle potoční

Střevlička východní

Amur bílý

Tolstolobik bílý

 

řád: Sumci

čeleď: sumcovití

Sumec velký

 

čeleď: sumečkovití

Sumeček americký

 

řád: Holobřiší

čeleď: úhořovití

Úhoř říční

 

Řád: hrdloploutví

čeleď: treskovití

Mník jednovousý

 

řád: Ostnoploutví

čeleď: okounovití

Okoun říční

Candát obecný

Ježdík obecný

čeleď: okounkovití

Slunečnice pestrá

 

řád: Ropušnicotvaří

čeleď: vrankovití

Vranka obecná

Rybářský kroužek

zahájil opět svoji činnost. Schůzky jsou pravidlně v pondělí od 15:30 - cca 17:00 v klubovně MOČRS na náměstí čp. 2

 

Informace přes email nebo u:

Martin Pešek

Otakar Pojsl

Milan Černík

Rybářské zkoušky dětí 2009 v Perneku

                     

            

Zahájení kroužku 8.10.2012                       pod vedením Frant.Miloty ml.

      

Zprava: Petr Pojsl, Tomáš Komžák, Martin Mražík, Michal Homolka, Jiří Matějka, Jakub Panni

Rybářský kroužek 3.11.2014

                                   Libor Matulka                                             Alexandr Toman a L.Matulka seznamují kroužek s druhy ryb 

 

zprava: Tadeáš Harmečný, Michal Homolka, Filip Jakšík, Tomáš Kordík                                 vlevo: Michal Libra

 

 

Rybářský kroužek 19.10.2015 pod vedením Alexandra Tomana

                 Zprava: Milan Černík, Tereza Gregarová, Jan Gregar                                                   Zprava: Karolína Jindrová, Matěj Jindra, Tomáš Kordík

 

                            Zprava: Tomáš Jagr, Daniel Gregar                                                                                                Alexandr Toman

 

 

Kroužek mladých rybářů 13.4.2015 na Velkém Pernek

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...