................................MO ČRS HORNÍ PLANÁ...........................

Rybářský kroužek

POZNÁVAČKA ŽIVOČICHOVÉ

SAVCI

Bobr evropský

Norek americký

Vydra říční

Ondatra pižmová

 

PTÁCI

Potápka roháč

Kormorán velký

Volavka popelavá

Volavka bílá

Čáp černý

Čáp bílý

Husa velká

Kachna divoká

Racek chechtavý

Ledňáček říční

 

PLAZI

Zmije obecná

Užovka obojková

 

OBOJŽIVELNÍCI

Skokan hnědý

Skokan zelený

Rosnička zelená

Čolek obecný

Mlok skvrnitý

 

HMYZ

Vážka ploská

Šídlo modré

Jepice obecná

Potápník vroubený

 

RAKOVCI

Rak kamenáč

Rak říční

 

OSTATNÍ

Vodouch stříbřitý

Blešivec obecný

Buchanka obecná

Hrotnatka obecná ( perloočko )

Chobotnatka rybí

Kapřivec plochý

 

PLŽI

Plovatka bahenní

 

MLŽI

Perlorodka říční

Škeble rybničná

 

POZNÁVAČKA ROSTLIN

Stulík žlutý

Šípatka střelolistá

Vodní mor kanadský

Rdest kadeřavý

Rdest vzplývavý

Kosatec žlutý

Orobinec širokolistý

Rákos obecný

Růžkatec ostnitý

Blatouch bahenní

Lakušník vzplývavý

Rdesno obojživelné

Vrba jíva

Olše lepkavá

 

POZNÁVAČKA RYB

Třída RYBY

podtřída: Chrupavčití

řád: Jeseteři

čeleď: Jeseterovití

Jeseter malý

 

podtřída: Kostnatí

řád: Lososotvaří

čeleď: lososovití

Losos obecný

Pstruh obecný f. potoční

Pstruh duhový

Siven americký

čeleď: síhovití

Síh maréna

Síh peleď

čeleď: lipanovití

Lipan podhorní

 

řád: Štikotvární

čeleď: štikovití

Štika obecná

 

řád: Máloostní

čeleď: kaprovití

Kapr obecný

Lín obecný

Plotice obecná

Perlín ostrobřichý

Jelec tloušť

Jelec proudník

Cejn velký

Cejnek malý

Podoustev říční

Ostroretka stěhovavá

Parma obecná

Bolen dravý

Ouklej obecná

Karas obecný

Hrouzek obecný

Střevle potoční

Střevlička východní

Amur bílý

Tolstolobik bílý

 

řád: Sumci

čeleď: sumcovití

Sumec velký

 

čeleď: sumečkovití

Sumeček americký

 

řád: Holobřiší

čeleď: úhořovití

Úhoř říční

 

Řád: hrdloploutví

čeleď: treskovití

Mník jednovousý

 

řád: Ostnoploutví

čeleď: okounovití

Okoun říční

Candát obecný

Ježdík obecný

čeleď: okounkovití

Slunečnice pestrá

 

řád: Ropušnicotvaří

čeleď: vrankovití

Vranka obecná

Rybářský kroužek

zahájil opět svoji činnost. Schůzky jsou pravidlně v pondělí od 15:30 - cca 17:00 v klubovně MOČRS na náměstí čp. 2

 

Informace přes email nebo u:

Martin Pešek

Otakar Pojsl

Milan Černík

Rybářské zkoušky dětí 2009 v Perneku

                     

            

Zahájení kroužku 8.10.2012                       pod vedením Frant.Miloty ml.

      

Zprava: Petr Pojsl, Tomáš Komžák, Martin Mražík, Michal Homolka, Jiří Matějka, Jakub Panni

Rybářský kroužek 3.11.2014

                                   Libor Matulka                                             Alexandr Toman a L.Matulka seznamují kroužek s druhy ryb 

 

zprava: Tadeáš Harmečný, Michal Homolka, Filip Jakšík, Tomáš Kordík                                 vlevo: Michal Libra

 

 

Rybářský kroužek 19.10.2015 pod vedením Alexandra Tomana

                 Zprava: Milan Černík, Tereza Gregarová, Jan Gregar                                                   Zprava: Karolína Jindrová, Matěj Jindra, Tomáš Kordík

 

                            Zprava: Tomáš Jagr, Daniel Gregar                                                                                                Alexandr Toman

 

 

Kroužek mladých rybářů 13.4.2015 na Velkém Pernek

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...