................................MO ČRS HORNÍ PLANÁ...........................

MO ČRS

Budova místní organizace se nachází na náměstí v Horní Plané hned pod farou

MO ČRS Horní Planá
Náměstí 2
Horní Planá           
382 26

na tuto adresu nám ůžete posílat své příspěvky, zde máme klubovnu, zde je i výdejna povolenek pro členy. Zde se schází i rybářský kroužek.

Výbor místní organizace se schází kromě prázdnin každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 v klubovně na náměstí. Kromě července a srpna.

 Stávající složení výboru:

předseda: Karel Ptrášek
místopředseda: Jan Preněk

jednatel: Otakar Pojsl
hospodář: Martin Pešek

pokladník: Hana Homolková  
                                                                                                                                                                          

 

Členové MO pověření:

brigádník: Tomáš Meskář                                                                                                                                                                                

rybářský kroužek:                                                                                                                                                                                                

vedoucí rybářské stráže: Libor Matulka                                                                                                                         

kulturní referent: 

kronikář:

Dozorčí komise:

předseda: Josef Varhaník

člen: František Matulka

člen: Václav Zelenka
 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz